• Avda. Alfons XIII, 78 Entl 2ª - 08912 Badalona (Barcelona)
 • info@pujolaparelladors.com
 • 93 384 74 00 / 93 127 43 13
Estudi d'arquitectura tècnica a Badalona

Estudi d'arquitectura tècnica

Serveis integrals pel desenvolupament de projectes d'arquitectura

Pujol Aparelladors és un estudi d'arquitectura tècnica amb més de 30 anys d'experiència dedicada tant a l'obra nova com a la reforma i rehabilitació, que ofereix els seus serveis a particulars, promotors, arquitectes, constructors i d'altres agents de la construcció.

Actualment, col·laborem amb diferents despatxos d'arquitectura en el desenvolupament dels seus dissenys arquitectònics, portant també la direcció de l'execució, la coordinació de seguretat i el control econòmic de les seves obres.

Tot i que el principal sector en el que treballem és l'edificació d'habitatges, tenim important experiència en altres sectors com el d'instal·lacions esportives, edificis públics o urbanitzacions, actuant en tot el territori de Catalunya.

Del nostre camp de treball podem destacar:

 • Càlcul d'estructures
 • Amidaments
 • Direccions d'execució d'obres
 • Col·laboracions en el desenvolupament de projectes arquitectònics
 • Col·laboracions en la direcció d'obres
 • Estudis de seguretat
 • Coordinador de seguretat
 • Control econòmic d'obres
 • Projectes de reformes i rehabilitacions
 • Informes
 • Certificats d'habitabilitat
Serveis d'arquitectura tècnica

Cèdules d’habitabilitat

Projectes d’obres

Direccions d’obres

Amidaments i pressupostos

Càlcul d’estructures

Seguretat i salut