• Avda. Alfons XIII, 78 Entl 2ª - 08912 Badalona (Barcelona)
 • info@pujolaparelladors.com
 • 93 384 74 00 / 93 127 43 13
Estudi d'arquitectura tècnica a Badalona - Edificis plurifamiliars

Arquitectura d'edificis plurifamiliars

Projectes d'obra d'edificis plurifamiliars

 • arquitectos-tecnicos-edificios-viviendas 01
 • arquitectos-tecnicos-edificios-viviendas 02
 • arquitectos-tecnicos-edificios-viviendas 03
 • arquitectos-tecnicos-edificios-viviendas 04
 • arquitectos-tecnicos-edificios-viviendas 05
 • arquitectos-tecnicos-edificios-viviendas 06
 • arquitectos-tecnicos-edificios-viviendas 07

Can Gambús

Complexe residencial amb varis blocs, per a 198 habitatges, aparcament conjunt amb dos plantes soterrani i zona ajardinada.

Data: Gen 2010 - Feb 2011
Situació: Carretera de Terrassa, 503-519 - Sabadell
Promotor: Habitat for Humaniti, S.L.
Estudi d'arquitectura: Moliner Office Architectes, S.L.
Arquitecte: Jordi Moliner Salinas
Treballs realitzats: CES (40%) - A – DEO – CQ – ESS – CSS
 • arquitectos-tecnicos-edificios-viviendas 01
 • arquitectos-tecnicos-edificios-viviendas 02
 • arquitectos-tecnicos-edificios-viviendas 03
 • arquitectos-tecnicos-edificios-viviendas 04
 • arquitectos-tecnicos-edificios-viviendas 05
 • arquitectos-tecnicos-edificios-viviendas 06

Sant Feliu Park

Complexe residencial amb dos blocs, per a 156 habitatges, aparcament conjunt amb tres plantes soterrani i zona urbanitzada.

Data: Gen 2010 – Juny 2011
Situació: Carrer del Pla – c/ Anselm Clavé - Sant Feli de Llobregat
Promotor: Sant Feliu Park, S.L.
Estudi d'arquitectura: Moliner Office Architectes, S.L.
Arquitecte: Jordi Moliner Salinas
Treballs realitzats: CES - A – DEO – CQ – ESS – CSS
 
 • arquitectos-tecnicos-edificios-viviendas 01
 • arquitectos-tecnicos-edificios-viviendas 02
 • arquitectos-tecnicos-edificios-viviendas 03

Edifici Latrilla

Edifici plurifamiliar entre mitgeres, amb una planta soterrani d’aparcament amb 14 places i 12 trasters ocupant tot el solar, i tres plantes sobre rasant destinat a 12 habitatges. 3 habitatges de la planta baixa son dúplex aprofitant la plant altell, i els 4 habitatges de la segona planta, també son dúplex aprofitant l’espai sotacoberta amb terrasses privatives.

Data: Juny 2019-Nov 2020
Situació: C/ Latrilla, 20-24 - 08912 Badalona
Promotor: ROE ESTATE SL
Estudi d'arquitectura: Poch Arquitectura, SL.
Arquitecte: Antoni Poch Vives
Treballs realitzats: CES + A + DEO + CQ + ESS + CSS + CEC
 • arquitectos-tecnicos-edificios-viviendas-badalona 01
 • arquitectos-tecnicos-edificios-viviendas-badalona 02
 • arquitectos-tecnicos-edificios-viviendas-badalona 03
 • arquitectos-tecnicos-edificios-viviendas-badalona 04
 • arquitectos-tecnicos-edificios-viviendas-badalona 05

Edifici Farmacia

Edifici plurifamiliar en cantonada delimitat per tres carrers: Carrer de Santa Anna, Carrer de Sant Llorenç i Avinguda. Martí Pujol. L’ intervenció es realitza al conjunt urbà de sis edificacions amb tipologia de grup de cases unifamiliars en filera denominades “cases dels pescadors” incloses dins del patrimoni local. Es mantenen la tipologia i composició de quatre de les sis edificacions i substituint les dues edificacions que resten per definir la configuració de la façana de l’avinguda Martí Pujol. Es realitza un soterrani amb murs pantalla situat a l’Avinguda de Martí Pujol. Un local comercial a tota la planta baixa, tres habitatges a planta primera i un habitatge a planta segona. La coberta es destina a terrasses privatives i comunitària.

Data: Març 2018 – Juliol 2019
Situació: Avda/ Martí Pujol, 6-10; C/ de santa Anna, 49-61; i C/ de Sant Llorenç, 46-56 - 08911 Badalona
Promotor: Kuala 88, SL.
Estudi d'arquitectura: Poch Arquitectura S.L.
Arquitecte: Antoni Poch Vives
Treballs realitzats: CES + A + DEO + CQ + ESS + CSS + CEC
 
 • arquitectos-tecnicos-edificios-viviendas-bcn 01
 • arquitectos-tecnicos-edificios-viviendas-bcn 02
 • arquitectos-tecnicos-edificios-viviendas-bcn 03
 • arquitectos-tecnicos-edificios-viviendas-bcn 04
 • arquitectos-tecnicos-edificios-viviendas-bcn 05
 • arquitectos-tecnicos-edificios-viviendas-bcn 06
 • arquitectos-tecnicos-edificios-viviendas-bcn 07
 • arquitectos-tecnicos-edificios-viviendas-bcn 08
 • arquitectos-tecnicos-edificios-viviendas-bcn 09
 • arquitectos-tecnicos-edificios-viviendas-bcn 10
 • arquitectos-tecnicos-edificios-viviendas-bcn 11

Balmes 433

Reforma integral d'edifici, amb amb increment de 15 habitatges a 30 habitatges nous de luxe, i ampliació de l’aparcament soterrat amb l’adició de dues noves plantes, construïdes amb sistema descendent, per aconseguir 28 places d’aparcament.

Data: Nov 2021-Gener 2023
Situació: C/ Balmes, 433 - 08022 Barcelona
Promotor: Ideal Office, S.L.U.
Estudi d'arquitectura: JVM Arquitectes
Arquitecte: Jordi Vinyoles Millet
Treballs realitzats: A + DEO + CQ + ESS + CSS + CEC
 • arquitectos-tecnicos-edificios-viviendas-bdn 01
 • arquitectos-tecnicos-edificios-viviendas-bdn 02
 • arquitectos-tecnicos-edificios-viviendas-bdn 03
 • arquitectos-tecnicos-edificios-viviendas-bdn 04

Edifici Coll i Pujol

Edifici plurifamiliar entre mitgeres, amb planta soterrani, P.Baixa, P.Altell i 3 plantes pis, amb un total de 7 habitatges, 7 trasters i 7 places d’aparcament. Degut a les petites dimensions del solar, es realitza la fonamentació profunda amb pilotatges executant-los des de cota de planta baixa amb la posterior excavació del soterrani.

Data: Març 2007 – Gener 208 (Primera fase) i Abril 2018 – Maig 2019 (Segona fase)
Situació: C/ Coll i Pujol, 85-89 - 08912 Badalona
Promotor: Lovipro Residencial, S.A. ( 1ª Fase. Abandonament per fallida) i Household Makers 4.0 S.L. (2ª Fase. Recuperació de l’obra i acabament).
Estudi d'arquitectura: Poch Arquitectura S.L.
Arquitecte: Antoni Poch Vives
Treballs realitzats: CES + A + DEO + CQ + ESS + CSS + CEC
 
 • arquitectos-tecnicos-edificios-viviendas-barcelona 01
 • arquitectos-tecnicos-edificios-viviendas-barcelona 02
 • arquitectos-tecnicos-edificios-viviendas-barcelona 03
 • arquitectos-tecnicos-edificios-viviendas-barcelona 04
 • arquitectos-tecnicos-edificios-viviendas-barcelona 05
 • arquitectos-tecnicos-edificios-viviendas-barcelona 06
 • arquitectos-tecnicos-edificios-viviendas-barcelona 07
 • arquitectos-tecnicos-edificios-viviendas-barcelona 08
 • arquitectos-tecnicos-edificios-viviendas-barcelona 09
 • arquitectos-tecnicos-edificios-viviendas-barcelona 10

Balmes 443

Reforma integral d'edifici, amb 14 habitatges de luxe, 7 trasters i piscina comunitària a coberta.

Data: Nov 2019-Març 2021
Situació: C/ Balmes, 443 - 08022 Barcelona
Promotor: Ideal Office, S.L.U.
Estudi d'arquitectura: JVM Arquitectes
Arquitecte: Jordi Vinyoles Millet
Treballs realitzats: A + DEO + CQ + ESS + CSS + CEC
 
 • cardedeu-badallars-01
 • cardedeu-badallars-02

Cardedeu Badallars

Edifici plurifamiliar. 19 habitatges i 5 locals comercials.

 • edifici-gratacels-01
 • edifici-gratacels-02

Edifici Gratacels - Mambo

Edificio plurifamiliar, 8 viviendas. (Plantes pis, planta baixa i soterrani per a aparcament)

Identificació de serveis realitzats:
P (Projecte)
CP (Col·laboració projecte)
CD (Col·laboració direcció obra)
CES (Càlcul estructures)
A (Amidaments)
DEO (Direcció execució obra)
CQ (Control Qualitat)
ESS (Estudi seguretat i salut)
CSS (Coordinació Seguretat i Salut)
CEC (Control econòmic)
Serveis d'arquitectura tècnica

Cèdules d’habitabilitat

Projectes d’obres

Direccions d’obres

Amidaments i pressupostos

Càlcul d’estructures

Seguretat i salut