• Avda. Alfons XIII, 78 Entl 2ª - 08912 Badalona (Barcelona)
  • info@pujolaparelladors.com
  • 93 384 74 00 / 93 127 43 13
Estudi d'arquitectura
Estudi d'arquitectura tècnica
Pujol Aparelladors

Més de 30 anys d'experiència dedicada tant a l'obra nova com a la reforma i rehabilitació per a particulars, promotors, arquitectes, constructors i altres agents de la construcció.

Serveis integrals
Serveis integrals
Projectes d'arquitectura

Creació de plànols d'habitatges i edificis
Redacció de projectes d'obres
Informes i certificats tècnics
Cèdules d'habitabilitat
Coordinacions de seguretat
Control econòmic de l'obra
Càlcul d'estructures

Experiència
Experiència i professionalitat
Trajectòria professional

Des de l'any 1986 començo a treballar com a delineant especialitzat en edificis i obres, desenvolupant projectes arquitectònics i realitzant seguiment d'obres de construcció

Projectes realitzats
Projectes realitzats
Projectes d'obra

Edificis Plurifamiliars
Edificis Públics
Habitatge unifamiliar
Urbanitzacions
Planificació urbanística
Projectes d'obra d’habitatge

Pujol Aparelladors

Estudi d'arquitectura tècnica

Realitzem projectes d’arquitectura tècnica tant d’obra nova com de reforma i rehabilitació, oferint serveis a particulars, promotors, arquitectes, constructors i altres agents de la construcció.

Arquitectura tècnica

Serveis d'arquitectura tècnica

Cèdules d’habitabilitat

Projectes d’obres

Direccions d’obres

Amidaments i pressupostos

Càlcul d’estructures

Seguretat i salut

Serveis d'arquitectura tècnica

Cèdules d’habitabilitat

Projectes d’obres

Direccions d’obres

Amidaments i pressupostos

Càlcul d’estructures

Seguretat i salut