• Avda. Alfons XIII, 78 Entl 2ª - 08912 Badalona (Barcelona)
 • info@pujolaparelladors.com
 • 93 384 74 00 / 93 127 43 13
Estudi d'arquitectura tècnica a Badalona - Edificis plurifamiliars

Arquitectura d'edificis públics

Projectes d'obra d'edificis públics

 • arquitectos-edificios-publicos 07
 • arquitectos-edificios-publicos 08
 • arquitectos-edificios-publicos 09
 • arquitectos-edificios-publicos 10
 • arquitectos-edificios-publicos 11
 • arquitectos-edificios-publicos 12
 • arquitectos-edificios-publicos 13
 • arquitectos-edificios-publicos 14
 • arquitectos-edificios-publicos 15
 • arquitectos-edificios-publicos 16
 • arquitectos-edificios-publicos 17
 • arquitectos-edificios-publicos 18
 • arquitectos-edificios-publicos 19
 • arquitectos-edificios-publicos 20
 • arquitectos-edificios-publicos 21
 • arquitectos-edificios-publicos 22
 • arquitectos-edificios-publicos 23
 • arquitectos-edificios-publicos 24
 • arquitectos-edificios-publicos 25
 • arquitectos-edificios-publicos 26
 • arquitectos-edificios-publicos 27
 • arquitectos-edificios-publicos 31
 • arquitectos-edificios-publicos 32
 • arquitectos-edificios-publicos 33
 • arquitectos-edificios-publicos 34
 • arquitectos-edificios-publicos 35
 • arquitectos-edificios-publicos 36

Tanatori Badalona

Execució de nou edifici per a ús de tanatori ubicat a la serralada de Marina a l’entorn de Can Ruti.

Data: 2001 - 2003
Situació: Crta/ de Can Ruti s/n - 08915 Badalona
Promotor: Pompas Fúnebres de Badalona S.A.
Estudi d'arquitectura: Poch&Moliner and Partners S.L.
Arquitecte: Antoni Poch Vives
Treballs realitzats: CES + A + DEO + CQ + ESS + CSS + CEC
 • arquitectos-edificios-publicos-badalona 01
 • arquitectos-edificios-publicos-badalona 02
 • arquitectos-edificios-publicos-badalona 03
 • arquitectos-edificios-publicos-badalona 04
 • arquitectos-edificios-publicos-badalona 05
 • arquitectos-edificios-publicos-badalona 06
 • arquitectos-edificios-publicos-badalona 07
 • arquitectos-edificios-publicos-badalona 08
 • arquitectos-edificios-publicos-badalona 09

Ampliació tanatori Badalona

Ampliació tanatori de Badalona amb un nou edifici per a oficines adossat a tanatori existent. Aquest projecte té la particularitat que queda soterrat sota la plaça de l’accés a l’edifici principal . Un gran pati anglès ofereix la lluminositat a les oficines.

Data: Gener 2013 - Octubre 2013
Situació: Crta/ de Can Ruti s/n - 08915 Badalona
Promotor: Pompas Fúnebres de Badalona S.A.
Estudi d'arquitectura: Poch Pastor Arquitectura S.L.
Arquitecta: Susana Pastor García
Treballs realitzats: CES + A + DEO + CQ + ESS + CSS + CEC
 
 • arquitectos-edificios-publicos-barcelona 01
 • arquitectos-edificios-publicos-barcelona 02
 • arquitectos-edificios-publicos-barcelona 03
 • arquitectos-edificios-publicos-barcelona 04
 • arquitectos-edificios-publicos-barcelona 05

Tanatori Alella

Execució de petit edifici per a ús de tanatori ubicat adossat al cementiri municipal d'Alella.

Data: Desembre 2010 - Juny 2011
Situació: Camí de Baix de Tiana s/n - Alella
Promotor: Pompas Fúnebres de Badalona S.A.
Estudi d'arquitectura: Poch Pastor Arquitectura S.L.
Arquitecta: Susana Pastor García
Treballs realitzats: CES + A + DEO + CQ + ESS + CSS + CEC
 • arquitectos-edificios-publicos-bcn 01
 • arquitectos-edificios-publicos-bcn 02
 • arquitectos-edificios-publicos-bcn 03
 • arquitectos-edificios-publicos-bcn 04
 • arquitectos-edificios-publicos-bcn 05
 • arquitectos-edificios-publicos-bcn 06
 • arquitectos-edificios-publicos-bcn 07
 • arquitectos-edificios-publicos-bcn 08
 • arquitectos-edificios-publicos-bcn 09
 • arquitectos-edificios-publicos-bcn 10

Tanatori Sant Feliu de Llobregat

Execució de nou edifici per a ús de tanatori ubicat a Sant Feliu de Llobregat.

Data: Setembre 2005 - Juliol 2006
Situació: C/ del Plà i c/ Can Miano s/n - Sant Feliu de Llobregat
Promotor: Pompas Fúnebres de Badalona S.A.
Estudi d'arquitectura: Poch Pastor Arquitectura S.L.
Arquitecta: Susana Pastor García
Treballs realitzats: CES + A + DEO + CQ + ESS + CSS + CEC
 
 • arquitectos-edificios-publicos-montgat 01
 • arquitectos-edificios-publicos-montgat 02
 • arquitectos-edificios-publicos-montgat 03
 • arquitectos-edificios-publicos-montgat 04
 • arquitectos-edificios-publicos-montgat 05
 • arquitectos-edificios-publicos-montgat 06
 • arquitectos-edificios-publicos-montgat 07
 • arquitectos-edificios-publicos-montgat 08

Tanatori Montgat

Execució de nou edifici per a ús de tanatori ubicat a Montgat.

Data: Agost 2014 - Juliol 2015
Situació: Ronda dels Països Catalans s/n - Montgat
Promotor: Pompas Fúnebres de Badalona S.A.
Estudi d'arquitectura: Poch Pastor Arquitectura S.L.
Arquitecta: Susana Pastor García
Treballs realitzats: CES + A + DEO + CQ + ESS + CSS + CEC
 • arquitectos-edificios-publicos-montgat 01
 • arquitectos-edificios-publicos-montgat 01a
 • arquitectos-edificios-publicos-montgat 02
 • arquitectos-edificios-publicos-montgat 03
 • arquitectos-edificios-publicos-montgat 04
 • arquitectos-edificios-publicos-montgat 05
 • arquitectos-edificios-publicos-montgat 06
 • arquitectos-edificios-publicos-montgat 07
 • arquitectos-edificios-publicos-montgat 08
 • arquitectos-edificios-publicos-montgat 09
 • arquitectos-edificios-publicos-montgat 10

Remodelació cementiri Montgat

Urbanització de l’interior del recinte del cementiri de Montgat amb execució de murs de contenció per generar itineraris accessibles als nínxols existents, construcció de nous nínxols i zona de columbaris.

Data: Agost 2014 - Maig 2015
Situació: Ronda dels Països Catalans s/n - Montgat
Promotor: Pompas Fúnebres de Badalona S.A.
Estudi d'arquitectura: Poch Pastor Arquitectura S.L.
Arquitecta: Susana Pastor García
Treballs realitzats: CES + A + DEO + CQ + ESS + CSS + CEC
 
 • arquitectos-colegios-bcn 01
 • arquitectos-colegios-bcn 02
 • arquitectos-colegios-bcn 03
 • arquitectos-colegios-bcn 04
 • arquitectos-colegios-bcn 05
 • arquitectos-colegios-bcn 06
 • arquitectos-colegios-bcn 07

Col·legi Badalonès

Execució de nou edifici destinat a col·legi. L’estructura adquireix especial interès en el moment de canvi de la solució genèrica adoptada a les plantes de les aules, a la solució específica de jàsseres postesades per a deixar la planta lliure al nivell del soterrani per a la implantació del gimnàs.

Data: 1997 - 1999
Situació: C/ Mossen Anton Romeu 66-76 - 08912 Badalona
Promotor: Inmobiliaria Dunco S.A.
Estudi d'arquitectura: Poch&Moliner and Partners S.L.
Arquitecte: Jordi Moliner Salinas
Treballs realitzats: A + DEO + CQ + ESS + CSS + CEC
 • arquitectos-edificios-publicos-terrassa 01
 • arquitectos-edificios-publicos-terrassa 02
 • arquitectos-edificios-publicos-terrassa 03
 • arquitectos-edificios-publicos-terrassa 04
 • arquitectos-edificios-publicos-terrassa 05
 • arquitectos-edificios-publicos-terrassa 06
 • arquitectos-edificios-publicos-terrassa 07
 • arquitectos-edificios-publicos-terrassa 08
 • arquitectos-edificios-publicos-terrassa 09

Club Natació Terrassa

Ampliació del Club Natació Terrassa, amb la construcció de dos edificis amb vesturaris, piscina lúdica, gimnasos, etc; i la reforma d'espais existents.

Data: 2001 - 2003
Situació: Avda/ Abat Marcet s/n - Terrassa
Promotor: Club Natació Terrassa
Estudi d'arquitectura: Poch & Moliner & Partners, S.L.
Arquitecte: Jordi Moliner Salinas
Treballs realitzats: A – DEO – CQ – ESS – CSS
 
 • arquitectos-tecnicos-edificios-publicos-badalona 01
 • arquitectos-tecnicos-edificios-publicos-badalona 02
 • arquitectos-tecnicos-edificios-publicos-badalona 03
 • arquitectos-tecnicos-edificios-publicos-badalona 04
 • arquitectos-tecnicos-edificios-publicos-badalona 05

Centre Mèdic Digest

Execució de nou edifici per a centre mèdic.

Data: 2008 - 2011
Situació: C/ dels Arbres, 53 - 08912 Badalona
Promotor: Arbres 53, S.L.
Estudi d'arquitectura: Poch Arquitectura, S.L.
Arquitecte: Antoni Poch Vives
Treballs realitzats: CES - A – DEO – CQ – ESS – CSS
 • arquitectos-tecnicos-edificios-publicos-badalona 01
 • arquitectos-tecnicos-edificios-publicos-badalona 02
 • arquitectos-tecnicos-edificios-publicos-badalona 03
 • arquitectos-tecnicos-edificios-publicos-badalona 04
 • arquitectos-tecnicos-edificios-publicos-badalona 05
 • arquitectos-tecnicos-edificios-publicos-badalona 06
 • arquitectos-tecnicos-edificios-publicos-badalona 07
 • arquitectos-tecnicos-edificios-publicos-badalona 08

Tanatori del Litoral

Execució de nou edifici destinat a Tanatori i crematori amb urbanització de l’aparcament i enjardinament de la parcel·la. L’interior de l’edifici acull 5 sales de vetlla, oratori, crematori, i les oficines i serveis propis.
Amb una superfície construïda de 2129,20 m2 d’edifici i 9.112 m2 d’urbanització.

Data: Juny 2018 – Setembre 2019
Situació: Cruïlla Antiga Carretera de Mataró amb Carretera de la Catalana - 08930 Sant Adrià del Besós
Promotor: Tanatori del Litoral, S.L.
Estudi d'arquitectura: Poch Arquitectura, S.L.
Arquitecta: Susanna Pastor Garcia
Treballs realitzats: CES + A + DEO + CQ + ESS + CSS + CEC
 
Identificació de serveis realitzats:
P (Projecte)
CP (Col·laboració projecte)
CD (Col·laboració direcció obra)
CES (Càlcul estructures)
A (Amidaments)
DEO (Direcció execució obra)
CQ (Control Qualitat)
ESS (Estudi seguretat i salut)
CSS (Coordinació Seguretat i Salut)
CEC (Control econòmic)
Serveis d'arquitectura tècnica

Cèdules d’habitabilitat

Projectes d’obres

Direccions d’obres

Amidaments i pressupostos

Càlcul d’estructures

Seguretat i salut