• Avda. Alfons XIII, 78 Entl 2ª - 08912 Badalona (Barcelona)
 • info@pujolaparelladors.com
 • 93 384 74 00 / 93 127 43 13
Estudi d'arquitectura tècnica a Badalona - Edificis plurifamiliars

Arquitectura d'habitatge unifamiliar

Projectes d'obra d’habitatge unifamiliar

 • aruitectos-tecnicos-viviendas 01
 • aruitectos-tecnicos-viviendas 02
 • aruitectos-tecnicos-viviendas 03
 • aruitectos-tecnicos-viviendas 04
 • aruitectos-tecnicos-viviendas 05
 • aruitectos-tecnicos-viviendas 06
 • aruitectos-tecnicos-viviendas 07

Casa Gil

 
 • arquitectos-viviendas 01
 • arquitectos-viviendas 02
 • arquitectos-viviendas 03
 • arquitectos-viviendas 04
 • arquitectos-viviendas 05
 • arquitectos-viviendas 06
 • arquitectos-viviendas 07

Casa Lars

 
Serveis d'arquitectura tècnica

Cèdules d’habitabilitat

Projectes d’obres

Direccions d’obres

Amidaments i pressupostos

Càlcul d’estructures

Seguretat i salut