Estudi d'arquitectura tècnica

Serveis integrals pel desenvolupament de projectes d'arquitectura

Pujol Aparelladors és un estudi d'arquitectura tècnica amb més de 15 anys d'experiència dedicada tant a l'obra nova com a la reforma i rehabilitació, que ofereix els seus serveis a particulars, promotors, arquitectes, constructors i d'altres agents de la construcció.

Actualment, col·laborem amb varis despatxos d'arquitectura en el desenvolupament dels seus dissenys arquitectònics, portant també la direcció de l'execució, la coordinació de seguretat i el control econòmic de les seves obres.

Tot i que el principal sector en el que treballem es l'edificació d'habitatges, tenim important experiència a d'altres sectors com el d'instal·lacions esportives, edificis públics o urbanitzacions, actuant en tot el territori de Catalunya.

info@pujolaparelladors.com

  • 93 384 74 00
  • 93 105 39 30

C/ Francesc Layret, 119 4rt 2a 08911 Badalona

 Serveis d'arquitectura tècnica
  • Cèdules d’habitabilitat

  • Projectes d’obres

  • Direccions d’obres

  • Amidaments i pressupostos

  • Càlcul d’estructures

  • Seguretat i salut