Edificis Plurifamiliars

Projectes d'obra d'edificis plurifamiliars

 • Cardedeu Badallars
 • Cardedeu Badallars

Cardedeu Badallars

Edifici plurifamiliar. 19 habitatges i 5 locals comercials.
 • Edifici Gratacels - Mambo
 • Edifici Gratacels - Mambo

Edifici Gratacels - Mambo

Edifici plurifamiliar. 12 habitatges en filera.

info@pujolaparelladors.com

 • 93 384 74 00
 • 93 105 39 30

C/ Francesc Layret, 119 4rt 2a 08911 Badalona

 Serveis d'arquitectura tècnica
 • Cèdules d’habitabilitat

 • Projectes d’obres

 • Direccions d’obres

 • Amidaments i pressupostos

 • Càlcul d’estructures

 • Seguretat i salut