Urbanitzacions

Projectes d'obra d'urbanitzacions i planificació urbanística

 • Urbanització Torrent de la font P-II
 • Urbanització Torrent de la font P-II
 • Urbanització Torrent de la font P-II
 • Urbanització Torrent de la font P-II
 • Urbanització Torrent de la font P-II

Urbanització Torrent de la font P-II

Projecte d'urbanització d'espai públic.
 • Urbanització Torrent de la font P-IV
 • Urbanització Torrent de la font P-IV
 • Urbanització Torrent de la font P-IV

Urbanització Torrent de la font P-IV

Projecte d'urbanització d'espai públic.

info@pujolaparelladors.com

 • 93 384 74 00
 • 93 105 39 30

Avda. Alfons XIII, 78 Entlo 2ª - 08912 Badalona (Barcelona)

 Serveis d'arquitectura tècnica
 • Cèdules d’habitabilitat

 • Projectes d’obres

 • Direccions d’obres

 • Amidaments i pressupostos

 • Càlcul d’estructures

 • Seguretat i salut