Habitatge unifamiliar

Projectes d'obra d’habitatge unifamiliar

 • Casa Gil
 • Casa Gil
 • Casa Gil
 • Casa Gil
 • Casa Gil

Casa Gil

Habitatge unifamiliar entre mitgeres.
 • Casa Lars-Andersson
 • Casa Lars-Andersson
 • Casa Lars-Andersson
 • Casa Lars-Andersson

Casa Lars-Andersson

Habitatge unifamiliar aïllat

info@pujolaparelladors.com

 • 93 384 74 00
 • 93 105 39 30

C/ Francesc Layret, 119 4rt 2a 08911 Badalona

 Serveis d'arquitectura tècnica
 • Cèdules d’habitabilitat

 • Projectes d’obres

 • Direccions d’obres

 • Amidaments i pressupostos

 • Càlcul d’estructures

 • Seguretat i salut