Edificis Públics

Projectes d'obra d'edificis públics

 • Club Natació Terrassa
 • Club Natació Terrassa
 • Club Natació Terrassa
 • Club Natació Terrassa
 • Club Natació Terrassa

Club Natació Terrassa

Reforma i Ampliació Club Natació Terrassa.
 • Col·legi Badalones
 • Col·legi Badalones
 • Col·legi Badalones
 • Col·legi Badalones
 • Col·legi Badalones

Col·legi Badalones

Centre educatiu.

info@pujolaparelladors.com

 • 93 384 74 00
 • 93 105 39 30

Avda. Alfons XIII, 78 Entlo 2ª - 08912 Badalona (Barcelona)

 Serveis d'arquitectura tècnica
 • Cèdules d’habitabilitat

 • Projectes d’obres

 • Direccions d’obres

 • Amidaments i pressupostos

 • Càlcul d’estructures

 • Seguretat i salut