Contacte i situació

Oficina d'arquitectura tècnica i aparelladors

Ens trobem situats a l'Avda. Alfons XIII, 78 Entlo 2ª - 08912 Badalona (Barcelona)

Si té qualsevol dubte o desitja més informació, contacti amb nosaltres.

Ens pot contactar als telèfon 93 384 74 00 , o pot enviar-nos un correu electrònic mitjançant el següent formulari:

Camp requerit
Invalid Input
Correu no vàlid
Invalid Input
Camp requerit

 Serveis d'arquitectura tècnica
  • Cèdules d’habitabilitat

  • Projectes d’obres

  • Direccions d’obres

  • Amidaments i pressupostos

  • Càlcul d’estructures

  • Seguretat i salut