• aparellador-02
 • aparellador-07
 • aparellador-10
 • aparellador-11
 • aparellador-13
 • aparellador-03
 • aparellador-15
 • aparellador-05
 • aparellador-14
 • aparellador-12
 • aparellador-04
 • aparellador-08
 • aparellador-09
 • aparellador-01
 • aparellador-06

Pujol aparelladors

Estudi d'arquitectura tècnica

Realitzem projectes d’arquitectura tècnica tant d’obra nova com de reforma i rehabilitació, oferint serveis a particulars, promotors, arquitectes, constructors i d'altres agents de la construcció.

veure tots els serveis

info@pujolaparelladors.com

 • 93 384 74 00
 • 93 105 39 30

Avda. Alfons XIII, 78 Entlo 2ª - 08912 Badalona (Barcelona)

 Serveis d'arquitectura tècnica
 • Cèdules d’habitabilitat

 • Projectes d’obres

 • Direccions d’obres

 • Amidaments i pressupostos

 • Càlcul d’estructures

 • Seguretat i salut